Vårt hotell

När arkitekten Ralph Erskine påbörjade utformningen av hotellet året 1945 inspirerades han av naturen och då främst av fjällens utformning. Han ansåg att hotellets siluett skulle smälta samman med de bakomliggande fjällen och att byggnaden skulle ses som en gigantisk terrängskulptur.

Även materialet är hämtat från trakten, där virket sågades på plats, gruset och sanden togs tillvara från schaktningen av grunden och golvet som ni gäster går på är hämtat från ett skiffertag några kilometer bort. Det finns fortfarande många originalelement kvar som kan berätta sin historia.